Marinemalerier

Ebbe Lunnemann Frederiksen
 
født og opvokset i Svendborg.

Siden barndommen har han haft vandet, skibene
og ikke mindst søfolkene på nært hold.
Han er ud af gammel sømandsslægt.

Uddannet som maskinarbejder på
Svendborg Skibsværft i 1975,
og har siden arbejdet som teletekniker.

Han begyndte at male i 1985.
Da hans arbejde ved og omkring sund og bælt,
og skibene stadig var det foretrukne,
blev det Marinemaleriet han slog sig på.

Sin viden henter han hos søfolk, familie,
vennekreds, biblioteker, museer og studier af søen,
både til lands og til vands, når lejligheden byder sig.